Αφοί Μπούντρη Ανώνυμη Εταιρεία

Επιχειρήσεις Εστίασης "Το Βυζάντιο"


Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΡΗ Α.Ε. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τους αδελφούς Μπούντρη το 1974. Δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο χώρο της παραγωγής και προσφοράς γευμάτων και υπηρεσιών μαζικής εστίασης από τον Ιούλιο του 1974. 

Από την ίδρυσή της λειτουργεί συνεχώς εστιατόρια, ενώ από το 1979 και συνεχώς έκτοτε έως και σήμερα δραστηριοποιείται στη σίτιση φοιτητών, μαθητών και προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Οι βασικές μας αρχές και η φιλοσοφία της εταιρείας είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και της υγιεινής του παραγόμενου τελικού προϊόντος, η προσφορά φαγητού αρίστης ποιότητας και η μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων ISO 22000:2005 - HACCP, ενώ ελέγχεται και πιστοποιείται για αυτά από τον φορέα πιστοποίησης Letrina S.A.